Home / O nama / Politika kvalitete

Politika kvalitete

Slijedom aktivnosti na realizaciji projekta uvođenja sustava upravljanja kvalitetom, Uprava tvrtke b4b donijela je slijedeću politiku kvalitete.

  1. Strateško je opredjeljenje tvrtke b4b d.o.o. stalno zadovoljavanje potreba i očekivanja kupaca kroz djelotvornu primjenu sustava upravljanja kvalitetom izgrađenog na temeljnim principima modernog menadžmenta, a prema zahtjevima norme ISO 9001:2015.
  2. Stalno unapređivanje kroz sustavni pristup utvrđivanju mogućnosti za poboljšavanje i definiranju akcija za poboljšavanje je način ponašanja i dio organizacijske kulture tvrtke b4b d.o.o.
  3. Težimo biti pouzdan partner našim klijentima u izgradnji i primjeni integriranih informacijskih sustava, koji će im pomoći u podizanju njihove konkurentnosti, uz istovremeno poštivanje primjenjivih zakonskih i drugih propisa.
  4. Kroz sustavni pristup upravljanju želimo stvoriti okruženje koje će našim zaposlenicima omogućiti puno sudjelovanje, te stvoriti okružje za prepoznavanje i nagrađivanje njihovog doprinosa postizanju ciljeva tvrtke.
  5. Naše ciljeve postići ćemo prvenstveno kroz kontinuirano podizanje kompetentnosti naših zaposlenika i osiguravanjem svih drugih potrebnih resursa za djelotvornu isporuku naših proizvoda i usluga.
  6. Politika kvalitete obvezuje sve zaposlenike tvrtke b4b d.o.o. da u svim svojim poslovnim aktivnostima primjenjuju njezina načela.

Ovom politikom kvalitete uprava tvrtke b4b želi istaknuti svoju opredijeljenost za ispunjavanje zahtjeva kupaca, odnosno korisnika usluga tvrtke b4b, kao i za stalno poboljšavanje vlastitog sustava upravljanja u svrhu ostvarivanja trajnih koristi za kupce i zaposlene tvrtke b4b.

Top