Home / Industrijska rješenja / Telekomunikacije

Telekomunikacije

TELEKOMUNIKACIJE

b4b je realizirao sve značajnije projekte na području sofisticiranog i brzorastućeg biznisa telekomunikacija u regiji. O tome govore reference: Hrvatski Telekom, BH Telecom, Telekom Crne Gore i Monet, Eronet.

HRVATSKI TELEKOM

Kako je strateški partner HT-a – Deutsche Telekom globalni korisnik SAP-a, to je u velikoj mjeri odredilo usmjerenost HT-a na SAP informacijski sustav, uzimajući u obzir činjenicui da je Deutsche Telekom već uspio osjetiti sve benefite SAP rješenja za svoje poslovanje.
Na zahtjev naručitelja izradjena je studija implementacije SAP sustava bazirana na radu domaćih stručnjaka, s obzirom da je osim poznavanja SAP sustava, razumijevanje specifičnih hrvatskih poslovnih procesa te hrvatskog jezika najvažnija stavka za kvalitetnu realizaciju projekta.

BH TELECOM

Projekt za vodeću BiH tvrtku na području telekomunikacijskih usluga s ambicijom da svoje poslovanje proširi na područje regije, dovršen je u rujnu 2002. godine. Ovo je bio prvi projekt u BiH za tvrtku u domaćem vlasništvu, a BH Telecom je izabrao b4b u jakoj međunarodnoj konkurenciji.
BH Telecom pruža usluge fiksne telefonije sa preko 451 000 telefonskih priključaka, mobilne telefonije – GSMBH, te internet usluga – BIH net.
Uvođenjem SAP rješenja BH Telecom može značajno utjecati na povećanje konkurentskih prednosti na BH tržištu.
Ovim je projektom stvorena i bosanska verzija SAP sustava – napravljen je prijevod na bosanski jezik, te potrebne modifikacije prilagođene BH zakonima i BH praksi.

TELEKOM CRNE GORE & MONET

Telekom Crne Gore, sa sjedištem u Podgorici, vodeći je operater na području fiksne telefonije u Crnoj Gori, a Monet je propulzivni mobilni operater.
Projekt koji je dovršen u listopadu 2003. Telekomu Crne Gore biti će važna stavka u predstojećoj privatizaciji i osiguranju jakog strateškog partnera, jer je kroz uvođenje SAP sustava kompanija dobila na transparentnosti poslovanja te mogućnosti planiranja i kontrole poslovanja i upravljanja.
Projektom je stvorena i crnogorska inačica: rješenja i modifikacije standarnog sustava prilagođene su zakonima i poslovnoj praksi Crne Gore.

ERONET

Eronet iz Mostara, vodeća kompanija na području mobilne telefonije na području Hercegovine i jedna od vodećih u BiH, odlučila se za uvođenje SAP sustava zbog konkurentnosti na BiH tržištu. Projekt je završen u prvom kvatralu 2004. godine.
Danas Eronet ima oko 130.000 korisnika i jedan je od 3 mobilna operatera na području Bosne i Hercegovine.

Top