Home / Novosti / Završetak prve faze realizacije FMIS projekta u JP Elektroprivreda BiH

Završetak prve faze realizacije FMIS projekta u JP Elektroprivreda BiH

Početkom listopada 2010. Javno Poduzeće “Elektroprivreda BiH” počelo je s produktivnim korištenjem SAP sustava u Direkciji društva i Elektrodistribuciji Sarajevo. U periodu nakon toga pružena je podrška produktivnom korištenju sustava, kao i u procesima zatvaranja poslovne godine. Time je završena prva faza FMIS projekta u kojoj su navedeni dijelovi Poduzeća odabrani kao pilot lokacije.

Postavljeni poslovni procesi osnova su za nastavak implementacije u preostale dijelove JP “Elektroprivreda BiH”.

Implementacijom SAP-a pokriveni su poslovni procesi u financijama i računovodstvu, kontrolingu, materijalnom poslovanju, prodaji, realizaciji i praćenju investicijskih ulaganja, te aktivnostima održavanja.

Centralizacijom pojedinih procesa postignuta je veća efikasnost i kontrola, što omogućava bolje upravljanje, a naročito će doći doći do izražaja kad svi dijelovi Poduzeća započnu s korištenjem SAP sustava.

Zajedničkim naporima SAP je sučeljima integriran i s drugim aplikacijama (od kojih s nekima u realnom vremenu), a krajnji cilj je pristup relevantnim informacijama u bilo kojem trenutku.

 

Top