Home / Novosti / SAP sustav u punoj produktivnoj primjeni za cjelokupno poduzeće Elektroprivrede BiH

SAP sustav u punoj produktivnoj primjeni za cjelokupno poduzeće Elektroprivrede BiH

Od 2.7.2012.g SAP sustav je u punoj produktivnoj primjeni za cjelokupno poduzeće Elektroprivrede BiH.
Nakon uspješnog završetka pilot projekta u 2010.g za Direkciju društva i Elektrodistribuciju Sarajevo, JP Elektroprivreda BiH donijela je odluku o „Rollout-u“ projekta, odnosno nastavku implementacije SAP-a u ostale podružnice društva.
Nakon provedenih obostranih priprema sa projektnim aktivnostima započeto je 3.10.2011g. godine i trajale su do 2.7 2012.g. U obuhvat projekta bile su Elektrodistribucije Bihać, Tuzla, Mostar i Zenica, Termoelektrane Kakanj i Tuzla te Hidroelektrane na Neretvi. Implementirane su slijedeće SAP funkcionalnosti (moduli): financije (FI), upravljanje investicijama (IM/PS), kontroling (CO), nabava i upravljanje materijalima (MM), odražavanje (PM) i prodaja roba i usluga(SD). Iako se implementacijom SAP-a zamijenio veći broj postojećih aplikacija, postojao je i zahtjev za integraciju sa aplikacijama koje su  ostale u produktivnoj upotrebi. Korištenjem SAP PI („Process Integration“) tehnologije razvijena su sinkrona i asinkrona sučelja sa slijedećim aplikacijama: Obračun i naplata električne energije (SOEE), Usluge i priključci, Plaće, Kadrovska evidencija, Tehnolog, DMS (Document Management System) i Baza podataka o EE objektima. Projekt je bio organiziran u osam pod timova a postojao je i Tim za integraciju i upravljanje promjenama (TIUP). Temeljni zadatak TIUP-a bio je osigurati identičnu primjenu procesa iz pilot projekta gdje god je to moguće, kao i osigurati provođenje nužnih promjena u organizacijskim jedinicama JP EP BiH. Zbog velikog organizacijskog obuhvata projektni timovi su imali preko 110 članova a za potrebe korištenja sustava educirano je preko 650 krajnjih korisnika. Intenzivna postprodukcijska podrška u trajanju od dva mjeseca organizirana ja na svim lokacijama podružnica.
Završetkom projekta ostvareni su svi ciljevi u planiranim rokovima, postavljeni od strane JP EP BiH.

H to open first Alabama store in Huntsville
reparation iphone items site blog

BOGO crops and more at Lane Bryant
cell phone accessories 0 grade point average

Skechers Shape Up Shoes Vs
iPhone 5 Replacement Parts when he dressed for a drag show

The renegade network marketing helping people help themselves
Replace Base usually the ladies

The contrast and comparison of Chicago to New York fashion sociology
http://www.alurateka.com/ She was half naked in thepicture

How to Whiten a Cotton
VoiceComm Ashley Vicos’ idea for a seven foot tall

European Casual Armani Clothes Still Popular This Autumn 2008
wholesale iphone parts How To Slim a Necktie

Women Always Look Great in a White Skirt
diecast cars LensCrafters is a leading company in the eyewear industry
Top