Home / Novosti / Projekt izgradnje sustava upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2000 standardu

Projekt izgradnje sustava upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2000 standardu

Na temelju odluke Uprave iz rujna 2006. god. pokrenut je projekt uvođenja sustava upravljanja kvalitetom u tvrtku b4b d.o.o. sukladno normi ISO 9001:2000., sa planiranim rokom završetka projekta 30.04.2007. god.

Slijedom aktivnosti na realizaciji projekta uvođenja sustava upravljanja kvalitetom, Uprava tvrtke b4b donijela je slijedeću politiku kvalitete:

  1. Strateško je opredjeljenje tvrtke b4b d.o.o. stalno zadovoljavanje potreba i očekivanja kupaca kroz djelotvornu primjenu sustava upravljanja kvalitetom izgrađenog na temeljnim principima modernog menadžmenta, a prema zahtjevima norme ISO 9001:2000.
  2. Stalno unapređivanje kroz sustavni pristup utvrđivanju mogućnosti za poboljšavanje i definiranju akcija za poboljšavanje je način ponašanja i dio organizacijske kulture tvrtke b4b d.o.o.
  3. Težimo biti pouzdan partner našim klijentima u izgradnji i primjeni integriranih informacijskih sustava, koji će im pomoći u podizanju njihove konkurentnosti, uz istovremeno poštivanje primjenjivih zakonskih i drugih propisa.
  4. Kroz sustavni pristup upravljanju želimo stvoriti okruženje koje će našim zaposlenicima omogućiti puno sudjelovanje, te stvoriti okružje za prepoznavanje i nagrađivanje njihovog doprinosa postizanju ciljeva tvrtke.
  5. Naše ciljeve postići ćemo prvenstveno kroz kontinuirano podizanje kompetentnosti naših zaposlenika i osiguravanjem svih drugih potrebnih resursa za djelotvornu isporuku naših proizvoda i usluga.
  6. Politika kvalitete obvezuje sve zaposlenike tvrtke b4b d.o.o. da u svim svojim poslovnim aktivnostima primjenjuju njezina načela.

Ovom politikom kvalitete uprava tvrtke b4b želi istaknuti svoju opredijeljenost za ispunjavanje zahtjeva kupaca, odnosno korisnika usluga tvrtke b4b, kao i za stalno poboljšavanje vlastitog sustava upravljanja u svrhu ostvarivanja trajnih koristi za kupce i zaposlene tvrtke b4b.

Top