Home / Novosti / Početak realizacije FMIS projekta u JP Elektroprivreda BiH

Početak realizacije FMIS projekta u JP Elektroprivreda BiH

Javno Poduzeće „Elektroprivreda BiH“ službeno je objavilo početak realizacije FMIS projekta (Financial Management Information System).

U prvoj fazi projekt će biti implementiran u Direkciji Društva i podružnici Elektrodistribucija Sarajevo, kao pilot lokacijama ukupnog projekta.

Funkcionalnosti SAP sistema koje će biti implementirane su sljedeće: financijsko računovodstvo, kontroling, upravljanje likvidnošću, investicijama i stalnim sredstvima, materijalno poslovanje, nabava, poslovno planiranje, te konsolidacija na nivou Direkcije odnosno podružnice.

Ključne prednosti SAP poslovnog sistema za Elektroprivredu BiH će prvenstveno značiti povećanje efikasnosti i profitabilnosti poslovanja kroz bolje upravljanje imovinom i troškovima, kao i investicijama.
Sveobuhvatna integriranost sistema i podataka osigurat će kvalitetniji protok informacija kroz cijelo poduzeće i napredniji kontroling u svim poslovnim funkcijama.

Prvi zadaci za projektni tim odnose se na pripremnu fazu projekta koja uključuje početnu analizu stanja poslovanja u cilju usporedbe poslovanja sa rješenjima koje nudi poslovni informacijski sustav SAP, kao i inicijalno školovanje članova projektnog tima.

FMIS projekt u Direkciji društva i Elektrodistribuciji Sarajevo će biti u potpunosti realiziran u roku od godine dana. Model poslovnih procesa koji će se definirati u toku prve faze će biti univerzalan za sve podružnice Društva u dijelu navedenih područja poslovanja.

U narednoj fazi planirano je proširenje projekta na cjelokupnu Elektroprivredu.

Top