Home / Novosti / Hrvatski Telekom d.d. koristi unaprijeđenu SAP funkcionalnost – SAP Nova Glavna Knjiga – prvi Projekt migracije sa stare na novu glavnu knjigu u regiji

Hrvatski Telekom d.d. koristi unaprijeđenu SAP funkcionalnost – SAP Nova Glavna Knjiga – prvi Projekt migracije sa stare na novu glavnu knjigu u regiji

Od ponedjeljka, 21.02.2011. godine u SAP Core sustavu je u primjeni SAP funkcionalnost Nova glavna knjiga. Rezultat je to projekta koji je u Hrvatskom Telekomu započeo 01.06.2010. godine. Ključni cilj projekta bio je osigurati Hrvatskom Telekomu mogućnost izvješćivanja po segmentima djelatnosti i poslovnim područjima kompanije. Implementacijom nove glavne knjige omogućeno je kroz SAP Core sustav znatno kvalitetnije i automatizirano praćenje i izvješćivanje o financijskim rezultatima poslovanja. Ovim je projektom zaokružen proces transformacije SAP Core sustava prema zahtjevima koje je pred njega postavila transformacija kompanije i novi model izvješćivanja.

O složenosti samog projekta migracije na novu glavnu knjigu govori i činjenica da za ovakav projekt SAP AG uvjetuje da i on svojim resursima i alatima bude uključen u realizaciju. Iz tog razloga odmah na početku projekta sa SAP AG-om dogovoreni su točni datumi ključnih aktivnosti, uključujući i vikend tijekom kojeg je sama migracija produkcijskog sustava realizirana. Projekt je realiziran u potpunosti u skladu s planiranim rokovima.

Projekt migracije na novu glavnu knjigu započeo je detaljnom analizom stanja u poslovnom i informacijskom sustavu, te definiranjem svih elemenata i funkcionalnosti nove glavne knjige koje će se koristiti nakon migracije. Svi ovi elementi uobličeni su u dokument konceptualnog dizajna, kojeg je osim osoba iz poslovanja verificirao i SAP AG, čime je potvrdio da je definicija budućeg funkcioniranja u skladu s njegovim preporukama. Koncept projekta prezentiran je Nadzornom odboru projekta, koji je prihvatio odrednice i dao potrebne dodatne smjernice temeljem čega je dalje nastavljen rad na finalizaciji konceptualnog dizajna.

Nakon što je konceptualni dizajn sustava potvrđen, kroz niz radionica, radnih sastanaka, prezentacija i operativnog rada dogovoreni su svi potrebni detalji vezani uz funkcioniranje nove glavne knjige. Kao jedan od značajnijih zadataka pokazala se i korekcija ustava koji su sučeljima povezani sa SAP Core sustavom, budući da primjena funkcionalnosti nove glavne knjige zahtjeva osiguravanje dodatnih informacija Poseban izazov predstavljala je koordinacija aktivnosti na svim povezanim sustavima. Naravno, sve što je na sustavu planirano i realizirano, potvrđeno je u većem broju ciklusa testiranja na testnim sustavima. Značajnu ulogu u ovom testiranju odigrao je SAP tim i korisnici iz poslovanja, ali i članovi IT tima, koji su uvijek na vrijeme osiguravali potrebnu raspoloživost i konfiguraciju testnih sustava.

Osim testova funkcionalnosti, u fazi testiranja proveden je i veći broj tehničkih testova migracije sustava na novu glavnu knjigu. Ovi testovi potvrđivali su ispravnost definiranih rješenja, ali i davali važne rezultate temeljem kojih su definirane i provedene akcije kako bi se osiguralo da se migracija produkcijskog sustava provede kako je i planirano, odnosno u vremenskom okviru jednog vikenda. Konačno, rezultate dviju testnih migracija analizirao je i SAP AG, te potvrdio da je postupak proveden u skladu s preporukama, te da rezultati same migracije tehnički u potpunosti odgovaraju zahtjevima.

Uvažavajući činjenicu da je jedini mogući datum za produkciju prve faze bio 1.siječnja, ovaj projekt nije dozvoljavao nikakve vremenske pomake te je zbog toga cijelo vrijeme intenzivno nadziran od strane Core tima, a naročito od vodstva projekta. Sve aktivnosti su detaljno planirane, svi dogovori su zabilježeni u formi planova aktivnosti, te je napredovanje prema planu i rokovima pojedinih aktivnosti bilo cijelo vrijeme potencirano kao apsolutni prioritet. Sve ovo urodilo je i kreiranjem značajnog seta dokumenata, koji su odloženi na portal projekta i predstavljaju vrijedno korporativno znanje.

Projekt migracije na novu glavnu knjigu imao je dva ključna datuma:

  1. 01.01.2011. godine kada je funkcionalnost nove glavne knjige prenesena na Core SAP sustav i od kada je u pozadini ova funkcionalnost u funkciji, što je kod korisnika izazvalo potrebu primjene novog načina rada i dodatnu pozornost pri upotrebi aplikacije. korištenja drugih tipova dokumenata pri knjiženjima;
  2. 20.02.2011. kada je provedena migracija svih dokumenata iz klasične glavne knjige u novu glavnu knjigu i od kada je funkcionalnost nove glavne knjige u punoj mjeri primijenjena.

Za postupak migracije na novu glavnu knjigu, koji je zbog velikog broja dokumenata i ograničenog vremena provedbe vrlo zahtjevan, izrađen je i uspješno realiziran detaljni plan aktivnosti doslovno na razini svakog pojedinog sata.

Iako je u planu bio veliki broj različitih aktivnosti, posebno treba izdvojiti aktivnosti tehničke migracije koje je prema SAP preporukama izvodio IT tim, kao i aktivnosti provjere svih relevantnih izvještaja kako bi se potvrdilo da migracija daje očekivane rezultate, što su provodile odgovorne osobe poslovanja. Pored toga, sve rezultate revidirala je tvrtka Ernst & Young, koja je prisustvovala samoj migraciji, bez primjedbi na njen rezultat.

Svakako treba spomenuti i ulogu dobavljača, odnosno konzultanata iz tvrtke b4b koji su sudjelovali u realizaciji cijelog projekta, te su svojim znanjem, iskustvom, ali i punim zalaganjem dali značajni doprinos u realizaciji ovog projekta.

Nakon realizacije migracije preostaje podrška korisnicima u svakodnevnom operativnom radu s novim funkcionalnostima. Naravno, ostaje i zadovoljstvo svih uključenih činjenicom da su bili dio realizacije ovako zahtjevnog, ali u konačnici i uspješnog projekta. Ovu činjenicu dodatno potkrepljuje i podatak da je ovo prvi projekt migracije na novu glavnu knjigu u regiji.

Projekt migracije na novu glavnu knjigu uspješno je završen zahvaljujući izuzetnom zauzeću voditelja projekta – Dražene Vajler Miloš (poslovanje), Ljerke Oberman (IT) i Ivice Pale (b4b) ali i predanom angažmanu cijelog projektnog tima u kojem su, pored očekivanog dominantnog učešća Financija i IT-a, te angažiranih konzultanata, učestvovali i predstavnici svih potrebnih područja kompanije. Punu podršku projekt je imao i u Nadzornom odboru projekta, koji je, kontinuirano izvješćivan o statusu projekta, prema potrebi promptno donosio potrebne strateške odluke.

Top