Home / Novosti / FBA-CIO Akademija

FBA-CIO Akademija

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu pokrenuo je FBA-CIO Akademiju, inovativan program cjeloživotnog obrazovanja u području poslovnog upravljanja s naglaskom na strateškoj primjeni informatike u poslovanju, pod sponzorstvom b4b-a.

Radi se o jedinstvenom programu u kojem će sudionici steći i obnoviti znanja i vještine upravljanja informacijskim tehnologijama u suvremenom poslovnom okruženju.

U modernom poslovanju informacijska tehnologija i informacijski sustavi više se ne koriste kao pozadinski, ‘tehnički’ alati, nego kao izvor inovativnosti i konkurentske prednosti. Upravljanje informatikom veliki je izazov menadžerima, ali i samim informatičarima. Program je namijenjen članovima uprave, menadžerima ostalih razina, budućim menadžerima, rukovoditeljima informatike u gospodarstvu i javnoj upravi, voditeljima informatičkih projekata, mlađim informatičarima s menadžerskim ambicijama i korisnicima.

Kao i uvijek, b4b podupire ovakve edukacije koje omogućuju hrvatskim kompanijama da u svoje poslovanje na kvalitetan način uključe najbolja i najnovija dostignuća iz područja informacijskih tehnologija.

Osim sponzorstvom, b4b će i jednim predavačem doprinijeti uspješnom odvijanju FBA-CIO Akademije.
Službene web stranice Akademije: www.efzg.hr/cio

Top