Home / Novosti / Ericsson Nikola Tesla SAP Upgrade

Ericsson Nikola Tesla SAP Upgrade

Ericsson Nikola Tesla nadogradnjom SAP okruženja na ERP 6.0 Unicode od sada koristi najaktualniju mySAP ERP platformu.

U ponedjeljak 21. rujna, ETK je uz pomoć b4b-a uspješno priveo kraju dogradnju SAP okruženja na ERP 6.0 Unicode. Radi se o najaktualnijoj mySAP ERP platformi koja omogućava buduća funkcionalna poboljšanja (kao što su Upravljanje gotovinom, Nova glavna knjiga i Riznica te Upravljanje rizikom).

ETK koristi SAP od 1999., a od 2004. koristi verziju 4.7.

Migracijom na ERP 6.0 ETK sada upravlja svojim poslovanjem najnovijom SAP tehnologijom koja otvara vrata uvođenju novih funkcionalnosti, a koja dodatno unaprijeđuje i optimizira poslovne procese te osigurava kvalitetu i usklađenost u cijeloj organizaciji. Tijekom projekta koji je trajao od sredine lipnja do sredine rujna, uz tehničku nadogradnju, obavljena je konverzija na međunarodni Unicode standard.

Nadogradnja sustava i konverzija na Unicode standard, odrađeni su u jednom koraku te je na taj način smanjen utrošak vremena i troškova u odnosu na obavljanje Unicode konverzija kasnije, nakon nadogradnje.

Top