Home / Novosti / Delta M Grupa: Upravljanje ljudskim kapitalom u produkciji

Delta M Grupa: Upravljanje ljudskim kapitalom u produkciji

Projekt uvođenja prve faze SAP HCM (Human Capital Management) modula u grupaciji DELTA M Grupa uspješno je i u roku kompletiran.

Ovim projektom obuhvaćeno je 60 kompanija DELTA M Groupe i DELTA Holdinga s preko 15.000 zaposlenih, u kojima su provedene sljedeće SAP funkcionalnosti tj. moduli: Organizaciono upravljanje, Kadrovska administracija i Upravljanje vremenom.

Implementacijom HCM modula integrirani su poslovni procesi u ljudskim resursima, čime su stvoreni uvjeti za donošenje brzih i kvalitetnih odluka u upravljanju kadrovima. Poslovna suradnja DELTA Holdinga i b4b na projektima implementacije SAP sustava još jednom je potvrđena rezultatima zajedničkog rada.

Suradnja u promicanju SAP sustava nastavlja se i u drugoj fazi HCM projekta u kojem je planirana provedba strateških komponenti ljudskih resursa kao što su kadrovski razvoj, odabir kadrova i upravljanje obukom i događajima.

Top