Home / Novosti / Certifikacija internih ISO auditora

Certifikacija internih ISO auditora

U okviru projekta implementacije sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme ISO9001:2000, kolege Darinka Bertović, Marin Goreta i Valerio Lalović certificirani su kao interni auditori sustava upravljanja kvalitetom.

Školovanje po programu tečaja A17173 i certifikacija su realizirani 05. i 06. 03. 2007. godine od strane tvrtke Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA). Time je naša kompanija osigurala resurse za obavljanje internih audita sustava upravljanja kvalitetom u cilju kontiuiranog poboljšanja poslovanja.

Top