Home / Archive by category "Podrška"

Podrška

Enhancement package 6 za SAP ERP (ECC 6.0 sa EHP6)

Enhancement paketi isporučuju nove funkcionalnosti koje se mogu selektivno aktivirati prema potrebi. Oni su kumulativni, što znači da svaki novi paket uključuje sve inovacije isporučene u prethodnim paketima. U ovom najnovijem paketu više od 600 poslovnih funkcija isporučeno je kako bi proširili i unaprijedili ERP, industrijska rješenja i korisnička sučelja. link na service.sap.com/erp-ehp ...
Read More

HT ERONET, projekt SAP@HTMO u produkciji

SAP@HTMO bio je više od projekta. Projektom nadogradnje i proširenja SAP ERP sustava iz Direkcije za pokretnu mrežu na razinu svih organizacijskih cjelina tvrtke postigli smo ciljeve ostvarive inače kroz više zasebnih projekata koji bi se morali odraditi fazno, jedan za drugim, uz puno dulje ukupno trajanje. Značajniji ciljevi ostvareni u okviru projekta su: SAP projekt nadogradnje R/3 4.6...
Read More

b4b je nastavio uspješnu suradnju sa Zagrebačkom pivovarom, članicom StarBev grupe

b4b je nastavio uspješnu suradnju sa Zagrebačkom pivovarom, članicom StarBev grupe, završivši krajem ljeta 2011.godine SAP Upgrade projekt. Proizvodnja i distribucija popularne Žuje, kao i sveobuhvatno poslovanje Zagrebačke pivovare od tada je podržano SAP-ovom inačicom SAP ERP ECC 6.0, umjesto dotadašnjeg SAP R/3 4.6C, uvedenog 2002. godine. Specifičnost ovog projekta bila je temeljita preinaka p...
Read More
Top