Home / Novosti / b4b završio projekt razvoja poslovno informacijskog sistema za NIS Rafineriju nafte iz Novog Sada

b4b završio projekt razvoja poslovno informacijskog sistema za NIS Rafineriju nafte iz Novog Sada

Projekt pod nazivom «Studija razvoja poslovnog informacijskog sustava NIS Rafinerije nafte Novi Sad uz punu primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda», započeo je 2004 godine potpisivanjem Ugovora u konzultantskim uslugama. Cilj studije bio je pokretanje aktivnosti vezanih uz implementaciju informacijskog sustava, te usporedno s njom promjena modela poslovanja, te organizacijske strukture Rafinerije. Projekt je definirao okvir za fleksibilno poslovanje koje može efikasno odgovoriti na zahtjeve tržišta, sistem izvještavanja rukovodstva, usklađenost s međunarodnim standardima, posebno u računovodstvu i financijskom izvještavanju.

Studija je obuhvatila i prijedloge aktivnosti za promjenu načina poslovanja, promjenu postojećih poslovnih procedura i uspostavljanja nove poslovne prakse, bliže standardnom ERP rešenju.

Napravljen je prijedlog promjena postojećeg informacijskog sistema koji može doprinjeti kvalitetnijem, lakšem i bržem prevođenju modula i podataka IS-a NIS-RNS koji u NIS-RNS postoji ili je trenutno u izgradnji u standardno ERP rešenje (po SAP metodologiji).

Top