Home / Novosti / Aktiviranje MRP funkcionalnosti u TDR-u

Aktiviranje MRP funkcionalnosti u TDR-u

Aktiviranjem MRP funkcionalnosti, TDR se našao u uskom krugu hrvatskih kompanija koje koriste ovaj moćni SAP-ov mehanizam.

Ovaj projekt još jednom je pokazao da se zajedničkim radom kvalitetnih TDR-ovih ključnih korisnika, i superkorisnika iz proizvodnje i IT-a, te b4b-ovih konzultanata može doći do uspješne implementacije i najsofisticiranijih funkcionalnosti.

Tijekom projekta realiziran je čitav niz aktivnosti među kojima treba posebno istaknuti:

  • osnovana je samostalna organizacijska jedinica koja se bavi planiranjem
  • održano je školovanje korisnika koji će se baviti MRP planiranjem
  • aktivirano je korištenje SOP strukture u koju se unosi Plan prodaje
  • definiran je način planiranja za Domaću prodaju i Izvoz
  • definiran je način rada sa simulacijskim planiranjem

Ovim projektom b4b je napravio značajniji iskorak prema jednom području interesantnom za korisnike SAP-a u Hrvatskoj: revizija i unapređenja produkcijskih SAP sustava za postojeće korisnike. Ovaj segment naših usluga biti će posebno promoviran na ovogodišnjem SAP World Tour-u.

Top