Home / 2012 / Srpanj

Month: Srpanj 2012

SAP sustav u punoj produktivnoj primjeni za cjelokupno poduzeće Elektroprivrede BiH

Od 2.7.2012.g SAP sustav je u punoj produktivnoj primjeni za cjelokupno poduzeće Elektroprivrede BiH. Nakon uspješnog završetka pilot projekta u 2010.g za Direkciju društva i Elektrodistribuciju Sarajevo, JP Elektroprivreda BiH donijela je odluku o „Rollout-u“ projekta, odnosno nastavku implementacije SAP-a u ostale podružnice društva. Nakon provedenih obostranih priprema sa projektnim aktivnost...
Read More
Top