Home / 2011 / Ožujak

Month: Ožujak 2011

Završetak prve faze realizacije FMIS projekta u JP Elektroprivreda BiH

Početkom listopada 2010. Javno Poduzeće "Elektroprivreda BiH" počelo je s produktivnim korištenjem SAP sustava u Direkciji društva i Elektrodistribuciji Sarajevo. U periodu nakon toga pružena je podrška produktivnom korištenju sustava, kao i u procesima zatvaranja poslovne godine. Time je završena prva faza FMIS projekta u kojoj su navedeni dijelovi Poduzeća odabrani kao pilot lokacije. Postavl...
Read More
Top