Home / 2009 / Listopad

Month: Listopad 2009

Početak realizacije FMIS projekta u JP Elektroprivreda BiH

Javno Poduzeće „Elektroprivreda BiH“ službeno je objavilo početak realizacije FMIS projekta (Financial Management Information System). U prvoj fazi projekt će biti implementiran u Direkciji Društva i podružnici Elektrodistribucija Sarajevo, kao pilot lokacijama ukupnog projekta. Funkcionalnosti SAP sistema koje će biti implementirane su sljedeće: financijsko računovodstvo, kontroling, upravl...
Read More
Top