Home / 2006 / Rujan

Month: Rujan 2006

Predavači b4b-a održavaju standardnu SAP edukaciju za članove projektnog tima NIS-a u Novom Sadu

Za potrebe projekta implementacije SAP sustava u Naftnu industriju Srbije (NIS), predavači iz b4b-a održat će 17 standardnih SAP tečajeva u trajanju od preko 100 radnih dana. U tijeku je projekt implementacije SAP sustava za Naftnu industrije Srbije. Jedan od inicijalnih koraka svakog projekta implementacije SAP sustava je edukacija projektnog tima korisnika. b4b je u suradnji sa SAP-om uspj...
Read More

Projekt izgradnje sustava upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2000 standardu

Na temelju odluke Uprave iz rujna 2006. god. pokrenut je projekt uvođenja sustava upravljanja kvalitetom u tvrtku b4b d.o.o. sukladno normi ISO 9001:2000., sa planiranim rokom završetka projekta 30.04.2007. god. Slijedom aktivnosti na realizaciji projekta uvođenja sustava upravljanja kvalitetom, Uprava tvrtke b4b donijela je slijedeću politiku kvalitete: Strateško je opredjeljenje tvrtke b4...
Read More

b4b započeo suradnju s makedonskom tvrtkom Alkaloid AD

Makedonska kompanija Alkaloid AD iz Skoplja započela je implementaciju SAP rješenja u suradnji s regionalnim liderom u SAP konzaltingu, tvrtkom b4b. Alkaloid AD je farmaceutska tvrtka međunarodnog značaja, sa širokom paletom proizvoda koji su na regionalnom i europskom tržištu poznati već godinama i predstavlja jednu od najuspješnijih kompanija u Makedoniji. Projekt AlkaSAP obuhvaća implementa...
Read More
Top